Styrelsen för 2013 är vald!

Under detta årsmöte valdes följande personer:

 

Kurator: Caijus Ahlroth

Prokurator: Lisa Forss

Skattmästare: Kristoffer Ruohonen

Sekreterare: Bettina Rehnström

Klubbhövding: Joakim Jusélius

Värdinna: Jeannette Frondén

PR-Chef: Helena Rosenström

 

Grattis till alla invalda! Vi önskar er all lycka och framgång under ert år!