Styrelse 2014 vald!

Under årsmötet valdes en ny styrelse och funktionärer för verksamhetsåret 2014. 

Kurator: Marina Stenbäck

Prokurator: Richard Backman

Skattmästare: Emil Jankes

Sekreterare: Vanessa Westerlund

Klubbhövding: Alexander West

Värdinna: Valentina Tallqvist

PR-Chef: Catherine Rantanen

 

Ett stort grattis till er alla och lycka till!