Styrelsen och funktionärerna 2014

Stolta representerar vi Nyländska Nationen år 2014!

Nu är hemsidan uppdaterad! Vill du veta mer om den nya styrelsen kolla här och namn på alla funktionärer finns här.