Höstmöte 28.10

höstmöte

Samtliga medlemmar sammankallas till NN:s höstmöte 28.10 kl. 18.00 i ASA, Lilla Auditoriet. Föredragningslistan har skickats till medlemmarnas e-post. På mötet bjuds det på kaffe och tilltugg.