Har du flyttat sedan du skrev in dig i NN?

har du flyttat_

Det är viktigt att du meddelar oss på nn@abo.fi ifall du byter adress! Då kan vi se till att post (så som nyläNNingen) kommer fram till dig 🙂