We want you

På årsmötet den 28.11 i ASA väljs en ny styrelse och utskott för verksamhetsåret 2017! Är du intresserad? Kom på ”Bli aktiv i NN” infokväll den 21.11 hemma hos sekreterare Nicole! Om du inte kan komma då så ta kontakt med styrelsen.

Vi behöver många hjäpande händer för att fortsätta ha bra evenemang i vår förening, vi behöver dig! Det är ingen skillnad om du är gulis, gamyl eller där emellan, alla är välkomna att ställa upp! 🙂 

Här kan du läsa om styrelseposterna på bloggen.

Här kan du läsa om de olika utskotten och andra funktionärsuppgifter.   

stysserekry2