Styrelse 17

Grattis till den nya styrelsen och alla funktionärer för verksamhetsåret 2017! 🙂

stysse17

Kurator: Sebastian Sandström
Prokurator: Anni Rönnberg
Sekreterare: Julia Kortelainen
Skattmästare: Miika Alhopuro
Klubbhövding: Patrick Schubert
Värdinna: Du?
PR-chef: Sebastian Stjernvall

LYCKA TILL!