Nyländska Nationens LXXXI Årsfest

Nyländska Nationens årsfest-2NyläNNingar och väNNer!
Välkommen och fira Nyländska Nationens 81 årsfest och delta i nationens största och finaste fest!
Under årsfestveckan arrangeras det roligt program för ivriga deltagare och på lördagen ordnas en ståtlig festlighet som innehåller solenn akt, bankett och nachspiel. Nyländska Nationens legendariska sillfrukost ordnas på söndagen på ställe X!

Anmälningen stänger den 3.3

https://www.lyyti.fi/reg/Nylandska_Nationens_81a_arsfest_8877