Vill du gå gratis på årsfest?

Vill du gå gratis på årsfest?-3

Nu har du en ypperlig chans att gå gratis på årsfest och samtidigt skapa kontakter med företag. Vänligen kontakta årsfestsmarskalken vid frågor gällande sponssökandet!

Gillan Suvisaari
Årsfestmarskalk