NN goes Vårbalen i Uppsala

NN goes Vårbalen-2

 

NyläNNingar och väNNer!

 NN deltar i Vårbalen den 20.5 där vi tar emot gästfriheten av vår vännation Göteborgs Nation i Uppsala och firar med dem. Detta evenemang är öppen för Nationens alla medlemmar. Excursionen tar plats 18.5.-22.5.2017, så häng med när du ännu kan! Sista anmälningsdatumet och betalningsdagen är den 2.5.2017. Sista avanmälningsdagen är 15.5. Efter detta datum är Alla anmälningar är bindande!