Nyländska Nationens Styrelse 2018

Grattis till Nyländska Nationens Styrelse 2018

Kurator: Ronja Horsma
Prokurator: Johnny Graeffe
Sekreterare: Jessica Jokinen
Skattmästare: Harri Valo
Klubbhövding: Jocce Krook
Värdinna: Jannica Lindholm
PR-chef: Alexander Blomqvist

LYCKA TILL!