Nyländska Nationens Höstmöte

Nyländska Nationens höstmöte ordnas 8.10, klockan 19.00 i Stora Auditoriet, ASA.

Arbetsgruppen för det kommande merittecknet presenterar sitt förslag, halvårsbokslutet samt årsfestens resultat presenteras och årsfestmarskalken för verksamhetsåret 2019 kommer väljas. Kom med och få din röst hörd i olika frågor gällande nationens verksamhet!