Årsmöte

NyläNNingar och väNNer!

Ett år har gått igen och i slutet av november samlas vi till årsmöte då en ny styrelse samt utskottsmedlemmar ska väljas. Är DU intresserad? Ta kontakt! Alla är välkomna!

Vad? Årsmöte
När? 26.11.2017
Var? ASA Stora Auditoriet kl. 19 ->