Höstmöte

Den 15 oktober klockan 18 har Nyländska Nationen höstmöte i ASA stora auditoriet. Medlemmar får delta i mötet och rösta i eventuella frågor. Vi går igenom halvårsbokslutet, årsfestens resultat presenteras och vi väljer årsfestmarskalk för år 2019.