Pubkryp med NN

Gulis, vill du bli mer bekant med pubar och barer runt omkring i Åbo? Eller gamyl, vill du bara delta i detta roliga evenemang och besöka barer du kanske inte besökt på länge?

Den 17.10 ordnar Nyländska Nationen en Pubrunda i Åbo. Tanken är att börja klockan 17 och fortsätta till 23-24-ish.

Detta evenemang är ett ersättande evenemang för herrmiddagen och därför är tanken att ni, medlemmar eller icke-medlemmar, ska ha chansen att vara med och planera detta evenemang. Ni får gärna ge tips på barer som ska vara med i rundan. De som vill vara med i en planeringsgrupp svarar på inlägget i evenemanget asap.

VIKTIGT
Om du är säker på att du deltar, klicka ’kommer’, annars ’intresserad’. På detta sätt håller vi koll på ungefär hur många som är på väg!

Vi ses på pubkrypningen!