Fredagssitz för gäster

Fredagens program på årsfestveckaNN är en fredagssitz (välkomstmiddag) för inbjudna gäster, det vill säga Nationens väNNer från när och fjärran. Sitzen är även för gästarnas värdar.

Vill du ställa upp som värd för gästerna?
Vill du jobba på en av årets roligaste sitz och smida bekantskaper med både inhemska och utländska gäster?

Anmälan har skickats till inbjudna gäster!

Ta då kontakt med årsfestmarskalk Harri Valo:
E-post: nnarsfest@gmail.com
Telefon: +358409009905

Vad? Sitz för inbjudna gäster och deras värdar
Var? MK
Tid? 13.3 klockan 19
Kostar? 12€
Klädsel? Snäppet finare