Vårmöte

Nylänningar och vänner!
Våren är här och därmed börjar det bli dags för Vårmöte.
Under detta möte behandlas undantagsvis verksamhetsberättelsen och bokslutet. Utöver det behandlas uppdateringen av Nationens webbsida samt alumnkommittén.
P.g.a. de rådande restriktionerna kommer mötets att hållas via Zoom. Länken finns bifogat i kallelsen.

När: 20.4 kl. 18

Var: Zoom