Extra Möte 2.11.2021 kl.18 i ASA

Nylänningar och vänner!

Då vi blev utan årsfestmarskalk under höstmötet och Reformgruppen justerade sitt förslag på arbetsordningen igen ordnas det därför ett till möte så dessa ärenden kan behandlas snabbt före vårt årsmöte.

Mötet sker i ASA byggnadens stora auditorium den 2.11.2021 kl.18:00.