Infokväll: Den nya nationen 24.11.2021

Nylänningar och VäNNer!

Under årets gång har reformgruppen tagit fram en rad ändringar till Nation. Dessa ändringsförslag har godkänts av Nationsmötet och har skickats in till Patent- och registerstyrelsen. Därför kommer styrelsen att ordna en informationskväll där medlemmar kan informera sig om alla förändringar och poster som medlemmar kan ställa upp till på årsmötet 30.11.

Evenemanget är till för både nya och äldre medlemmar. Det kommer att finnas tilltugg och förfriskningar.

Vad: Infokväll om nationens nya struktur
Var: Marlirummet
När: 24.11.2021 från kl.18

Vi ses!
Stysse ’21