Nyländska Nationens årsmöte 30.11

Nylänningar och väNNer!

Den 30.11.2021 ordnas nationens årsmöte. På mötet väljs styrelsen för år 2022 samt medlemmar till samtliga utskott för 2022. Vi kommer också att välja årsfestmarskalk för 2022 då vi inte ännu funnit en. Samtidigt kommer vi att att instifta ett sångbokskommitté för att förnya vår sångbok. Mötet kommer att ordnas i ASA-husets stora auditoriet.

Vi ses där,
Styrelse 21