Revisionsmöte 21.2.2022

NyläNNingar och väNNer!

Den 21.2.2022 är det dags för Nyländska Nationens revisionsmöte!

Mötet sker via zoom och länken är bifogad i kallelsen som ni fått per epost.

På mötet presenteras bokslutet och årsberättelsen för 2021. Vi går också igenom budget och verksamhetsplanen för året 2022, samt väljer en del funktionärer.

Bilagorna som behövs för mötet skickas i ett senare skede.Välkomna<3

Vi ses på mötet,

Styrelse 22