Betalning

Pris: 45 €

I priset ingår:

  • Busstransport till och från Åbo
  • Lunch
  • Ämnespresentatoner
  • Sitz
  • Inträde till nattklubben the Monkey
  • Övernatting i skola
  • Morgonmål
Pris:  30€ till konto, 15€ i kontanter för sitzen
Kontonummer: IBAN: FI57 6601 0001 0422 66
Mottagare: NN vid Åbo Akademi r.f.
Meddelandefält: Ditt namn
OBS! Betala senast 16.10.2014