Inspektorn

Inspektorn

Inspektorn är en mycket viktig del av nationen. Till inspektorns största uppgifter hör att överse nationens verksamhet, leda nationsmöten, representera nationen, vara med i stipendiearbetet och verka som ordförande i ordningsutskottet. Dessutom hjälper inspektorn styrelsen med råd och anvisningar.

Inspektorn väljs vart tredje år och personen i fråga skall vara nyländskt sinnad, anställd vid ÅA och/eller ha bakgrund i föreningen.

För tillfället är NNs inspektor Linnéa Henriksson som har varit Nationens inspektor sedan 2011:

 


Jag forskar och undervisar i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi. Min forskning har handlat om politiker och tjänstemän i kommuner, därtill är jag intresserad av ganska klassiska förvaltningsfrågor, som varför implementering är så svårt? Min undervisning handlar bland annat om offentlig budgetering, resursutnyttjande inom förvaltning, organisationsteorier, personalförvaltning samt kommunala frågor i bred bemärkelse. Eftersom jag är en praktiskt orienterad person är jag också intresserad av universitetsadministrativa frågor. I mitt privata liv är jag politiskt förtroendevald i min hemkommun Raseborg.

-Linnéa Henriksson

 

Nationens inspektorer:
1937-1942 Kurt Buch
1942-1945 F.W. Klingstedt
1945-1955 Rolf Pipping
1963-1969 Tore Modeen
1969-1971 Johan Titus Reuter
1980-1983 Dag Anckar
1988-1995 Anders Nygård
1999-2004 Ringa Sandelin
2005-2007 Joachim Ramström
2008-2010 Maria Sommardahl
2011- Linnéa Henriksson