Funktionärer & Uppgifter

Funktionärer år 2021

Verksamhetsgranskare

 • Julia Kortelainen
 • Sebastian Sandström

Verksamhetsgranskare-suppleanter

 • Henrik Ståhl
 • Anna Oksanen

Arkivarie

 • Sandra Weckström

Kulturminister

 • Thomas Fagerholm

Idrottsminister

 • Rickard Sjöberg

Sångledare och vice dito

 • Emma Lundström
 • Anna Oksanen
 • Emilie Nordström (vice)
 • Alexander Blomqvist (vice)

Webbansvarig

 • Alexander Blomqvist

Representationsutskottet:

 • Felix Räykkylä (sammankallare)
 • Sebastian Sandström
 • Elin Karlsson
 • Sandra Weckström
 • Miika Alhopuro
 • Henrik Ståhl
 • Emma Lundström
 • Anna Oksanen
 • Leif Andersson
 • Johnny Graeffe

Hembygdsutskottet

 • Ines Latvala (sammankallare)
 • Susanna Lundell
 • Elin Karlsson
 • Leif Andersson
 • Stefan Grunwald

Ekonomiutskottet

 • Rebecca Bergholm (sammankallare)
 • Jalo Rämö
 • Sebastian Sandström
 • Harri Valo
 • Topias Mannisto

Samkvämsutskottet

 • Linnea Nyman (sammankallare)
 • Rickard Sjöberg
 • Emelie Suni
 • Joakim Seppelin
 • Alexander Blomqvist

Programutskottet

 • Emilie Nordström (sammankallare)
 • Johnny Graeffe
 • Jannica Lindholm
 • Topias Mannisto
 • Kulturminister Thomas Fagerholm
 • Idrottsminister Rickard Sjöberg

PR-utskottet

 • Emelie Suni (sammankallare)
 • Leif Andersson
 • Miika Alhopuro
 • Sandra Weckström
 • Henrik Ståhl
 • Lilly Björklund
 • Alexander Blomqvist
 • Topias Mannisto

Layout-utskottet

 • Emelie Suni (sammankallare)
 • Sandra Weckström
 • Alexander Blomqvist
 • Thomas Fagerholm

Årsfestmarskalk (NN85)

 • Sandra Weckström
 • Elin Karlsson
 • (Miika Alhopuro)

Årsfestkommitté 

 • Elin Karlsson(sammankallare)
 • Sandra Weckström(sammankallare)
 • Linnéa Nyman
 • Rebecca Bergholm
 • Emma Lundström
 • Agnes Kurtén
 • Alexander Blomqvist
 • Henna Hansen
 • Jalo Rämö
 • Rickard Sjöberg

Hovfotograf

Väljs av ÅFK

Stipendiekommitté

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Emma Lundström
 • Julia Kortelainen
 • Tobias Wessberg
 • Miika Alhopuro

Valkommitté 

 • Emma Lundström
 • Mats Rosenqvist
 • Isabella Servanto
 • Jalo Rämö
 • Emelie Suni
 • Rickard Sjöberg
 • Thomas Fagerholm

Funktionärernas uppgifter (för verksamhetsåret 2022)

Styrelsen, som bär det yttersta ansvaret för nationen, och planerar verksamheten, ansvarar för budget och pengar, håller nationsmöten mm, och funktionärer, som hjälper styrelsen att hålla kugghjulen rullande. Och det är inte bara några kugghjul som skall passa. Låt oss göra en djupdykning i det finslipade nyländska urverket.

Verksamhetsgranskare granskar nationens verksamhet och kallades tidigare revisorer. De är två till antalet och är verksamma främst i samband med genomgång av bokföringen i slutet av året och de bör väl i alla fall ha de grundläggande bokföringskoncepten i handsken. Suppleanterna tar vid ifall ordinarie verksamhetsgranskarna inte kan fortsätta sin uppgift.

Arkivarien sköter om nationens arkiv som är beläget i Åbo Akademis arkiv. Allt informativt material som produceras av nationens styrelse och funktionärer under året som kan vara till nytta för de kommande generationer. 

Chefredaktör fungerar som chefredaktör för nationens medlemstidning NyläNNingen och bloggeNN samt gulnäbbspublikationer. Chefredaktören är sammankallare för redaktionen. Chefredaktörens vardag går ut på att hitta på innehåll till artiklar, fotografera till artiklarna, nakkitera folk till att skriva, layouta och föra till tryckeriet samt sköta om utdelningen. 

De Äldres Råd är ett rådgivande organ som vid behov hjälper och understöder styrelsemedlemmar och nationen i frågor och ärenden angående nationens planer och verksamhet där ett bredare perspektiv behövs. I de äldres råd sitter medlemmar som är mycket bekanta med nationens verksamhet.

Ekonomiutskottet sköter förvaltningen av nationens ekonomiska ärenden och ekonomisk planering i samråd med skattmästaren samt assisterar skattmästaren i ekonomiska frågor. Utskottet framlägger sina förslag till nationsmöte. Inom utskottet väljs en näringslivsansvarig.

 • Näringslivsansvarig upprätthåller befintliga och utforska möjliga nya samarbeten mellan näringslivet och nationen.

 

Förtjänstkommittén ser till att duktiga nationsaktiva får sin belöning för visat intresse och hängivenhet i nationen. Kommittén delar ut Åran, Björn Halenius Kamratskapspriset och Gulismärket.

Hedersmedlemskommittén upprätthålla en lista på nationens före detta medlemmar som gett allt och lite mera åt nationen som kunde bli hedersmedlemskandidater. Kommittén presenterar förslag på hedersmedlemskandidater till nationsmötet då det är relevant.

Medlemsutskottet är ett roligt och mångsidigt utskott som hjälper prokuratorn i rekryteringen samt aktiveringen av nya och existerande medlemmar. Medlemsutskottet är med och arrangerar gulisprogram och annat roligt med att introducera studenteranden till nationen. Inom medlemsutskottet kan man fritt använda sin fantasi, lära känna nya till nationen och ordna roliga evenemang.

Representationsutskottet hjälper till med värnandet om relationerna till Nationens vännationer och -föreningar genom att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna och -föreningarna. Utskottets medlemmar hjälper även Årsfestmarskalken med organiserandet av logi för gäster under årsfestveckan. Utskottets medlemmar önskas vara bekanta med vännationer och representation.

Programutskottet 

  • Kulturansvariga värnar över nationsmedlemmarnas kulturella intressen. De ordnar kulturevenemang för att erbjuda medlemmarna roliga kulturella upplevelser som t.ex. teaterbesök, koncerter, filmkvällar, utställningar, museum, med mera. Till kulturansvarigas uppgifter hör att följa Åbo-traktens kulturutbud och välja de sannolikt intressantaste alternativen för nationsmedlemmarna och fråga runt vad skulle intressera nationsmedlemmarna. En rolig och mångsidig position för de kulturellt intresserade.
  • Idrottsansvariga ordnar nationens idrottsevenemang för att erbjuda medlemmarna mångsidiga sportrelaterade aktiviteter. Den viktigaste uppgiften är att uppmana nationsmedlemmarna genom evenemang och exkursioner att röra på sig tillsammans. Idrottsansvariga kan utnyttja sin egen sportbakgrund eller bekanta till någon sportgren som man inte annars skulle prova på. Bl.a. fotboll, skrinning, bowling, megazone, med mera har ordnats. 
  • Hembygdsansvariga erbjuder medlemmarna en möjlighet att bekanta sig med olika knutar och vrån i Nyland. Hembygdsansvariga hjälper programchefen i ordnandet av nationens sommarträff och ordna exkursioner i hembygdsområdet. Exkursioner till nyland kunde vara till något museum, företagsbesök (t.ex. fazer i vanda, Helsinki distillery, Malmgård i Lovisa)
  • Fanbärare och -vakter bär och vaktar nationens fana vid olika ceremoniella tillfällen. Kort och enkelt uppdrag som inte kräver engagemang allt för ofta, men man blir väldigt bekant med akademiska traditioner och högtider. En upplevelsevärd post!

PR-utskottet hjälper PR-chefen i skapandet och utvecklandet av grafik och annat material till nationens kommunikationskanaler (e-post, facebook, instagram, etc.) och uppdatering av anslagstavlorna på akademiområdet samt hjälper utveckla PR-verksamheten. Utöver det hjälper PR-utskottet i fotograferingen av nationens evenemang. Fångandet av feststämningen på bild innebär att ta olika sorters bilder, allt från porträtter till programnummer.  Det är intensivt men roligt jobb och man får fritt använda sin kreativitet i uppdraget.

Redaktionen förser Chefredaktören med brainstorming och skriverier av olika slag som sedan publiceras i nationens tidning NyläNNingen och bloggeNN. Redaktionen hjälper också Chefredaktören med att layouta NyläNNingen. Vardagen går ut på att team up med redaktionen och skapa innehåll.

Hovfotograf Måste helt enkelt vara ett kul jobb. Springa omkring och se till att alla pinsamma situationer sparas för kommande generationer (och så småningom även på denna hemsida). Största uppbådet är det vid årsfesten, men ju aktivare hovfotograf, desto roligare har ju alla medlemmar :) (kanske inte helt alla….)

Samkvämsutskottet. Samkvämet hjälper klubbhövdingen och värden/-innan att ordna och förverkliga fester. Utöver att hjälpa till i ordnandet, hjälpa till i matlagningen och servera under fester ordnar samkvämet något smått program eller lekar till sitzer.

Stipendiekommitté De ser till att duktiga och bussiga personer får sin belöning för visat intresse och hängivenhet i nationen. Stipendier delas alltid ut i samband med årsfesten. Mycket högtidligt!

Sångledare värnar för nationens sångkultur, feststämningen och leder sången på nationens fester. Är med och bekantar nya till nationen till NNs sångkultur.

Webbansvarig ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av nationens hemsida. Det innebär bl.a. programuppdateringar, säkerhetskopiering och användarhantering. Webbansvarige jobbar vid behov tillsammans med PR-chefen, PR-utskottet och andra funktionärer och utskott om det är något som behövs till websidan.

Årsfestmarskalk Sitter och drar i alla trådar då det gäller årsfesten. Ett gediget jobb minsann, men som ger en enorm mycket då man ser alla glada miner och hör jubelklang eka i årsfestsalen!! Väljs redan tidigt under hösten.

Årsfestkommitté hjälper marskalken med allt som kan tänkas höra årsfesten till. I årsfestkommittén får man vara med och söka sponsorer, planera, ordna och förverkliga årsfestveckans program. Ett underbart sätt att bekanta sig med nationen och dess fester inom en kort tid.