Funktionärer & Uppgifter

Funktionärer år 2021

Verksamhetsgranskare

 • Julia Kortelainen
 • Sebastian Sandström

Verksamhetsgranskare-suppleanter

 • Henrik Ståhl
 • Anna Oksanen

Arkivarie

 • Sandra Weckström

Kulturminister

 • Thomas Fagerholm

Idrottsminister

 • Rickard Sjöberg

Sångledare och vice dito

 • Emma Lundström
 • Anna Oksanen
 • Emilie Nordström (vice)
 • Alexander Blomqvist (vice)

Webbansvarig

 • Alexander Blomqvist

Representationsutskottet:

 • Felix Räykkylä (sammankallare)
 • Sebastian Sandström
 • Elin Karlsson
 • Sandra Weckström
 • Miika Alhopuro
 • Henrik Ståhl
 • Emma Lundström
 • Anna Oksanen
 • Leif Andersson
 • Johnny Graeffe

Hembygdsutskottet

 • Ines Latvala (sammankallare)
 • Susanna Lundell
 • Elin Karlsson
 • Leif Andersson
 • Stefan Grunwald

Ekonomiutskottet

 • Rebecca Bergholm (sammankallare)
 • Jalo Rämö
 • Sebastian Sandström
 • Harri Valo
 • Topias Mannisto

Samkvämsutskottet

 • Linnea Nyman (sammankallare)
 • Rickard Sjöberg
 • Emelie Suni
 • Joakim Seppelin
 • Alexander Blomqvist

Programutskottet

 • Emilie Nordström (sammankallare)
 • Johnny Graeffe
 • Jannica Lindholm
 • Topias Mannisto
 • Kulturminister Thomas Fagerholm
 • Idrottsminister Rickard Sjöberg

PR-utskottet

 • Emelie Suni (sammankallare)
 • Leif Andersson
 • Miika Alhopuro
 • Sandra Weckström
 • Henrik Ståhl
 • Lilly Björklund
 • Alexander Blomqvist
 • Topias Mannisto

Layout-utskottet

 • Emelie Suni (sammankallare)
 • Sandra Weckström
 • Alexander Blomqvist
 • Thomas Fagerholm

Årsfestmarskalk (NN85)

 • Sandra Weckström
 • Elin Karlsson
 • (Miika Alhopuro)

Årsfestkommitté 

 • Elin Karlsson(sammankallare)
 • Sandra Weckström(sammankallare)
 • Linnéa Nyman
 • Rebecca Bergholm
 • Emma Lundström
 • Agnes Kurtén
 • Alexander Blomqvist
 • Henna Hansen
 • Jalo Rämö
 • Rickard Sjöberg

Hovfotograf

Väljs av ÅFK

Stipendiekommitté

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Emma Lundström
 • Julia Kortelainen
 • Tobias Wessberg
 • Miika Alhopuro

Valkommitté 

 • Emma Lundström
 • Mats Rosenqvist
 • Isabella Servanto
 • Jalo Rämö
 • Emelie Suni
 • Rickard Sjöberg
 • Thomas Fagerholm

Funktionärernas uppgifter

Styrelsen, som bär det yttersta ansvaret för nationen, och planerar verksamheten, ansvarar för budget och pengar, håller nationsmöten mm, och funktionärer, som hjälper styrelsen att hålla kugghjulen rullande. Och det är inte bara några kugghjul som skall passa. Låt oss göra en djupdykning i det finslipade nyländska urverket.

Verksamhetsgranskare granskar nationens verksamhet och kallades tidigare revisorer. De är två till antalet och är verksamma främst i samband med genomgång av bokföringen i slutet av året och de bör väl i alla fall ha de grundläggande bokföringskoncepten i handsken. Suppleanterna tar vid ifall ordinarie verksamhetsgranskarna inte kan fortsätta sin uppgift.

Arkivarien har väl en lite flummig uppgift. Arkivarien skall …. just det, arkivera. Arkivera vad-för-nåt? Allt material som produceras av styrelsen under året, såsom mötesprotokoll, inbjudningar, ut och ingående post, ett exemplar av nylänningen, årsberättelser, och annat material som skall bevaras för kommande generationer. Som gammal arkivarie kan jag erkänna att det är en ganska rörig uppgift, eftersom varje arkivarie tycks ha sin egen uppfattning om vilken som är den lämpligaste arkiveringsmetoden. Dock är det en viktig uppgift, dels för att det är lagstadgat att gammal bokföring måste lagras och dessutom för att en förening utan en bevarad historia är ganska fattig!!

Samkvämsutskottet. Vilket namn alltså! Samkväm, inte är det väl någon sinnesfull person som använder ett sådan ord mera idag. Men, men, nationen är en förening rik på gamla anor, och därför har samkvämet som ord levt kvar. Om jag säger festutskott, kanske flera höjer på ögonbrynen och säger Aha!? Samkvämet hjälper klubbisen och värdinnan att ordna och förverkliga fester för alla slappa, festglada nylänningar. Uppgifterna är många, och jag tror även att många av samkvämarna håller med om att det är en upplevelse att jobba på en fartfylld sitz. Underhållningen är garanterad!! Andra uppgifter som samkvämet fyller är att hjälpa till och servera under fester, hjälpa till att tillreda maten etc.

Representationsutskottet hjälper till med värnandet om relationerna till Nationens vännationer och -föreningar genom att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna och -föreningarna. Utskottets medlemmar hjälper även Årsfestmarskalken med organiserandet av logi för gäster under årsfestveckan. Utskottets medlemmar bör ha besökt vännationerna vid tidigare tillfällen.

Hembygdsutskottet, Det blir svårare att beskriva! Uppgifterna är väl inte så tydligt definierade, men det är meningen att utskottet skall se till att nationen känner till diverse hembygder i Nyland. I teorin har det gått ut på att ordna nån exqurr då och då. I praktiken har det visat sig vara något helt annat…. vissa årgångar utskott har besökt pubar runtom i Nyland och gjort en världens årsrapport om saken. Men meningen är i alla fall att ge medlemmarna en möjlighet att bekanta sig med olika knutar och vrån av Nyland.

PR-utskottet är Pr-Chefens högra hand, vänstra lunga och allmänna stödgrupp. Pr-utskottet förser Pr-chefen med skriverier av olika slag som sedan publiceras i NyläNNingen. Layout-gruppen hjälper PR-chefen på det tekniska planet med att fixa NyläNNingen, eftersom PR-chefen inte nödvändigtvis vet hur Pagemaker och Photoshop fungerar. Inte behöver man vara någon stjärnreporter!! Det räcker helt bra att man har lust att bidra med något inslag och sätta några timmar på att sitta framför dator och fixa layout.

Layout grupp Denna grupp ansvara för den design-mässiga delen av NyläNNingen. Det kräver arbete och frestar i de flesta fall nerverna, men någon utbildad grafiker behöver man nog inte vara. De insmorda ger all behövlig training for the jobb!

Idrottsminister Skall ta i tyglarna och se till att medlemmarna har fenomenal motion och fysisk hälsa. Nä, inte sa himla allvarligt, men idrottsministern ser till att NN är representerad i olika sporter inom Akademi serien. För tillfället har NN ett mycket bra lag i innebandy, som funnits bland de 3 bästa under flera år.

Hovfotograf Måste helt enkelt vara ett kul jobb. Springa omkring och se till att alla pinsamma situationer sparas för kommande generationer (och så småningom även på denna hemsida). Största uppbådet är det vid årsfesten, men ju aktivare hovfotograf, desto roligare har ju alla medlemmar :) (kanske inte helt alla….)

Kulturminister Tyvärr kan jag inte i skrivande stund erinera mig om vad kulturministern skall göra. Men en kvalificerad gissning går på att denne skall se till att tillgodose alla medlemmars o-uttömliga behov av kultur.. (vilken Sherlok jag är som härleder det ur namnet…:) Förr i världen var det kulturministerns uppgift att ordna exqurr till någon ort i Nyland någon gång per år.

Stipendiekommitté De ser till att duktiga och bussiga personer får sin belöning för visat intresse och hängivenhet i nationen. Stipendier delas alltid ut i samband med årsfesten. Mycket högtidligt!

Sångledare Hellre gärna än bra… till en del, men bör känna till de flesta visorna i alla fall. Skall leda sångerna på de flesta fester, med undantag för kanske herr och dammiddagen. (dock kan jag nog påstå att en sångledare inte skulle sitta helt fel just då….. :) :)

Vice-Sångledare Ditto..rycker in då ledaren sjungit sig hes.

Årsfestmarskalk Sitter och drar i alla trådar då det gäller årsfesten. Ett gediget jobb minsann, men som ger en enorm mycket då man ser alla glada miner och hör jubelklang eka i årsfestsalen!! Väljs redan tidigt under hösten.

Årsfestkommitté Hjälper marskalken med allt som kan tänkas höra årsfesten till.