Funktionärer & Uppgifter

Funktionärer år 2022

Styrelsen

 • Ines Latvala (Kurator)
 • Susanna Lundell (Prokurator)
 • Sara Palmgren (Skattmästare)
 • Emma Nordlund (Sekreterare)
 • Carina Horsma (Värdinna)
 • My Westerholm (Klubbhövding)
 • Alexandra Grandell (Programchef)
 • Linda-Maria Franz (PR-chef)

Verksamhetsgranskare

 • Julia Kortelainen
 • Sebastian Sandström

Verksamhetsgranskare suppleanter

 • Henrik Ståhl
 • Sandra Weckström

Arkivarie

 • Sandra Weckström

Chefredaktör

 • Sökes

De Äldres Råd

 • Alexander Blomqvist
 • Henrik Ståhl
 • Julia Kortelainen
 • Sebastian Sandström
 • Sandra Weckström
 • Sebastian Stjernvall

Ekonomiutskottet

 • Sara Palmgren (sammankallare)
 • Rebecka Bergholm (näringslivsansvarig)
 • Jalo Rämö
 • Rickhard Sjöberg

Förtjänstkommitté

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Tobias Wessberg,
 • Alexander Blomqvist
 • Sandra Weckström
 • Felix Räykkylä

Hedersmedlemskommitteé

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Kurator Ines Latvala
 • Sebastian Stjernvall
 • Henrik Ståhl
 • Felix Räykkylä
 • Miika Alhopuro

   

Medlemsutskottet:

 • Susanna Lundell (sammankallare)
 • Alexander Blomqvist

Representationsutskottet:

 • Ines Latvala(sammankallare)
 • Felix Räykkylä
 • Rickhard Sjöberg
 • Sandra Weckström
 • Henrik Ståhl
 • Emma Lundström

Programutskottet:

 • Alexandra Grandell(sammankallare)
 • Ellen Wikman
 • Emilie Nordström
 • Linnéa Nyman

(Inom Programutskotte utses det också en kulturansvarig, idrotsansvarig, hembrygdsansvarig samt en fanvakt)

PR-Utskott

 • Linda-Maria Franz (sammankallare)
 • Alexander Blomqvist

Sångledare

 • Emilie Nordström 
 • Alexander Blomqvist 
 • Sebastian Sandström

Webbansvariga

 • Alexander Blomqvist

Samkvämsutskottet:

 • My Westerholm & Carina Horsma (sammankallare)
 • Rickard Sjöberg
 • Emilie Nordström
 • Rebecka Bergholm
 • Alexander Blomqvist

Redaktionen

 • Chefredaktör(sammankallare)
 • Rebecka Bergholm
 • Topias Mannisto
 • Felix Räykkylä

Hovfotograf

Väljs av ÅFK

Årsfestmarskalk(NN86)

 • Demita Ahlskog

Årsfestkommitté

 • Demitra Ahlskog (sammankallare)

Funktionärernas uppgifter (för verksamhetsåret 2022)

Styrelsen, som bär det yttersta ansvaret för nationen, och planerar verksamheten, ansvarar för budget och pengar, håller nationsmöten mm, och funktionärer, som hjälper styrelsen att hålla kugghjulen rullande. Och det är inte bara några kugghjul som skall passa. Låt oss göra en djupdykning i det finslipade nyländska urverket.

Verksamhetsgranskare granskar nationens verksamhet och kallades tidigare revisorer. De är två till antalet och är verksamma främst i samband med genomgång av bokföringen i slutet av året och de bör väl i alla fall ha de grundläggande bokföringskoncepten i handsken. Suppleanterna tar vid ifall ordinarie verksamhetsgranskarna inte kan fortsätta sin uppgift.

Arkivarien sköter om nationens arkiv som är beläget i Åbo Akademis arkiv. Allt informativt material som produceras av nationens styrelse och funktionärer under året som kan vara till nytta för de kommande generationer. 

Chefredaktör fungerar som chefredaktör för nationens medlemstidning NyläNNingen och bloggeNN samt gulnäbbspublikationer. Chefredaktören är sammankallare för redaktionen. Chefredaktörens vardag går ut på att hitta på innehåll till artiklar, fotografera till artiklarna, nakkitera folk till att skriva, layouta och föra till tryckeriet samt sköta om utdelningen. 

De Äldres Råd är ett rådgivande organ som vid behov hjälper och understöder styrelsemedlemmar och nationen i frågor och ärenden angående nationens planer och verksamhet där ett bredare perspektiv behövs. I de äldres råd sitter medlemmar som är mycket bekanta med nationens verksamhet.

Ekonomiutskottet sköter förvaltningen av nationens ekonomiska ärenden och ekonomisk planering i samråd med skattmästaren samt assisterar skattmästaren i ekonomiska frågor. Utskottet framlägger sina förslag till nationsmöte. Inom utskottet väljs en näringslivsansvarig.

 • Näringslivsansvarig upprätthåller befintliga och utforska möjliga nya samarbeten mellan näringslivet och nationen.

 

Förtjänstkommittén ser till att duktiga nationsaktiva får sin belöning för visat intresse och hängivenhet i nationen. Kommittén delar ut Åran, Björn Halenius Kamratskapspriset och Gulismärket.

Hedersmedlemskommittén upprätthålla en lista på nationens före detta medlemmar som gett allt och lite mera åt nationen som kunde bli hedersmedlemskandidater. Kommittén presenterar förslag på hedersmedlemskandidater till nationsmötet då det är relevant.

Medlemsutskottet är ett roligt och mångsidigt utskott som hjälper prokuratorn i rekryteringen samt aktiveringen av nya och existerande medlemmar. Medlemsutskottet är med och arrangerar gulisprogram och annat roligt med att introducera studenteranden till nationen. Inom medlemsutskottet kan man fritt använda sin fantasi, lära känna nya till nationen och ordna roliga evenemang.

Representationsutskottet hjälper till med värnandet om relationerna till Nationens vännationer och -föreningar genom att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna och -föreningarna. Utskottets medlemmar hjälper även Årsfestmarskalken med organiserandet av logi för gäster under årsfestveckan. Utskottets medlemmar önskas vara bekanta med vännationer och representation.

Programutskottet 

  • Kulturansvariga värnar över nationsmedlemmarnas kulturella intressen. De ordnar kulturevenemang för att erbjuda medlemmarna roliga kulturella upplevelser som t.ex. teaterbesök, koncerter, filmkvällar, utställningar, museum, med mera. Till kulturansvarigas uppgifter hör att följa Åbo-traktens kulturutbud och välja de sannolikt intressantaste alternativen för nationsmedlemmarna och fråga runt vad skulle intressera nationsmedlemmarna. En rolig och mångsidig position för de kulturellt intresserade.
  • Idrottsansvariga ordnar nationens idrottsevenemang för att erbjuda medlemmarna mångsidiga sportrelaterade aktiviteter. Den viktigaste uppgiften är att uppmana nationsmedlemmarna genom evenemang och exkursioner att röra på sig tillsammans. Idrottsansvariga kan utnyttja sin egen sportbakgrund eller bekanta till någon sportgren som man inte annars skulle prova på. Bl.a. fotboll, skrinning, bowling, megazone, med mera har ordnats. 
  • Hembygdsansvariga erbjuder medlemmarna en möjlighet att bekanta sig med olika knutar och vrån i Nyland. Hembygdsansvariga hjälper programchefen i ordnandet av nationens sommarträff och ordna exkursioner i hembygdsområdet. Exkursioner till nyland kunde vara till något museum, företagsbesök (t.ex. fazer i vanda, Helsinki distillery, Malmgård i Lovisa)
  • Fanbärare och -vakter bär och vaktar nationens fana vid olika ceremoniella tillfällen. Kort och enkelt uppdrag som inte kräver engagemang allt för ofta, men man blir väldigt bekant med akademiska traditioner och högtider. En upplevelsevärd post!

PR-utskottet hjälper PR-chefen i skapandet och utvecklandet av grafik och annat material till nationens kommunikationskanaler (e-post, facebook, instagram, etc.) och uppdatering av anslagstavlorna på akademiområdet samt hjälper utveckla PR-verksamheten. Utöver det hjälper PR-utskottet i fotograferingen av nationens evenemang. Fångandet av feststämningen på bild innebär att ta olika sorters bilder, allt från porträtter till programnummer.  Det är intensivt men roligt jobb och man får fritt använda sin kreativitet i uppdraget.

Redaktionen förser Chefredaktören med brainstorming och skriverier av olika slag som sedan publiceras i nationens tidning NyläNNingen och bloggeNN. Redaktionen hjälper också Chefredaktören med att layouta NyläNNingen. Vardagen går ut på att team up med redaktionen och skapa innehåll.

Hovfotograf Måste helt enkelt vara ett kul jobb. Springa omkring och se till att alla pinsamma situationer sparas för kommande generationer (och så småningom även på denna hemsida). Största uppbådet är det vid årsfesten, men ju aktivare hovfotograf, desto roligare har ju alla medlemmar :) (kanske inte helt alla….)

Samkvämsutskottet. Samkvämet hjälper klubbhövdingen och värden/-innan att ordna och förverkliga fester. Utöver att hjälpa till i ordnandet, hjälpa till i matlagningen och servera under fester ordnar samkvämet något smått program eller lekar till sitzer.

Sångledare värnar för nationens sångkultur, feststämningen och leder sången på nationens fester. Är med och bekantar nya till nationen till NNs sångkultur.

Webbansvarig ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av nationens hemsida. Det innebär bl.a. programuppdateringar, säkerhetskopiering och användarhantering. Webbansvarige jobbar vid behov tillsammans med PR-chefen, PR-utskottet och andra funktionärer och utskott om det är något som behövs till websidan.

Årsfestmarskalk Sitter och drar i alla trådar då det gäller årsfesten. Ett gediget jobb minsann, men som ger en enorm mycket då man ser alla glada miner och hör jubelklang eka i årsfestsalen!! Väljs redan tidigt under hösten.

Årsfestkommitté hjälper marskalken med allt som kan tänkas höra årsfesten till. I årsfestkommittén får man vara med och söka sponsorer, planera, ordna och förverkliga årsfestveckans program. Ett underbart sätt att bekanta sig med nationen och dess fester inom en kort tid.