Program

Program

Vad händer när i nationen?

Januari

Ny styrelse Den nya styrelsen träder in!
Styrelsebytarkryssning Föredettingar och nytt blod slår sina kloka huvud ihop på ett guppigt hav. Sanningar yttras, hemligheter blottas och Nationens arv går vidare.
Funktionärbytarsitz ”Funkissitzen” – exklusivt tillägnad alla de som på diverse ansvarsområden vigt sin själ åt nationen – ordnas vanligtvis i början av verksamhetsåret. Nya styrelsen har chansen att uppmärksamma sina företrädare och bekanta sig med sina närmaste samarbetspartners för året.

Februari

Revisionsmöte Mötet hålls inom februari månad och då presenteras och behandlas bokslut, års-, revisions- och kassaberättelse från föregående år. Om bokslutet godkänns beviljas den avgående styrelsen ansvarsfrihet. Den nya styrelsen presenterar sitt förslag på verksamhetsplan och budget.
Finnenwoche Dags för styrelsens legendariska veckolånga äventyr till våra Concordiska bröder på Postgasse 47!
’Pappa betalar’-sitz Vi sitzar loss med våra dagars upphov – på deras bekostnad, så klart. Vilken generation är mest rutinerad?

Mars

NyläNNingen 1
Årsfest Årets största fest ordnas varje år på den lördag som ligger närmast 14.3. Dresskoden är frack eller mörk kostym för män, och naturligtvis långklänning för damer. Årsfesten börjar med Solenna akt, varpå följer cocktail och bankett. Därefter blir det Nachspiel, och följande dag, söndagen, är det SILLIS. Då drar man på sig halare (eller fortsätter i gårdagens dräkt) äter lite plockmat och festar, festar, festar!

April

Dammiddag Dammiddagen infaller på våren, då männen i NN uppmärksammar det fagrare könet med en makalös fest och total uppassning!
Vårmöte Ekonomi och bokslut för årsfestens ekonomi behandlas, samt nationens idrottsminister utnämns. Eventuella andra anhängiga beslut fattas även här.

Maj

Wappmiddag och dragkamp En middag/picnic brukar traditionellt arrangeras på Vårdberget, och första maj möts NN-styrelsen i en kraftmätning – bokstavlig sådan! – mot sina österbottniska kamrater!
Vårbal i Uppsala I slutet av maj ordnar vår vännation, Göteborgs Nation i Uppsala, en vårbal som fungerar lite som vår årsfest (dock lite mindre formell) och bjuder på program i många dagar! Oftast inleds festligheterna med det sk ”Blodbadet”, där man enligt tradtion äter tartarbiff med råa ägg, varefter det blir bal, följande dag brunch, i stil med vår sillis.
NyläNNingen 2
School´s Out-fest En avslutande sitz eller fest har vissa år ordnats.

Juni

Juli

SOMMARLOV!

Augusti

Sommarträff Sommarträffen ordnas på varierande nyländsk ort, dit alla nationens medlemmar är hjärtligt välkomna att delta! Traditionellt har även våra schweiziska vänner besökt oss under weekenden. Bastu, bad och grillmat nersköljt av öl – samt oerhört bra stämning – har varit kännetäcknande för den gemytliga sammankomsten.

September

Gulnäbbsakademi Ordnas på Kåren och det är första gången alla gulnäbbar har chans att bekanta sig med alla föreningar och nationer. De flesta föreningar och nationer har ett eget bås någonstans på kåren, där man kan skriva in sig som medlem, köpa prylar och skaffa mera information. Naturligtvis skall man inte glömma att det är helt tillåtet att njuta av lite flytande näring medan man är på plats på Kåren. Så, förutom att ta med lite pengar för öl eller annat passlig dricka, kan det löna sig att ta med lite extra pengar för att köpa sig märken till den kommande halaren.
Gulnäbbsintagning och -sitz NN:s gulnäbbsintagning brukar bestå av några korta punkter uppe på Vårdberget för att man ska lära känna varandra före sitzen som kvällen fortsätter med. Något lätt program brukar ordnas under sitzen för att alla skall lära känna varandra och nationen.
NyläNNingen 3

Oktober

Höstmöte På höstmötet kan man välja kurator för det kommande verksamhetsåret, ifall detta redan står klart då. Höstmötet brukar infalla i oktober.
Abimässa Vi inviger abiturienterna i studielivets plikter & nöjen och ger ett smakprov på vad nationslivet har att bjuda på!

November

GA-bal Gustaf Adolfs bal ordnas varje år på lördagen närmast Svenska dagen (6.11) av vår vännation, Göteborgs Nation i Lund. Det handlar om en av Nordens största studentikosa fester, som styrelsen bjuds in att besöka.
Herrmiddag Nationens damer ställer iordning en helkväll för sina stiliga nationsbröder, med mat och uppassning! Tema och program brukar även ingå i festen.

December

Årsmöte Årsmötet brukas hållas den sista fredagen i november (oftast samma dag som julfesten och glöggrundan). På årsmötet väljs styrelsen och funktionärerna i de övriga kommittéerna och utskotten för det kommande verksamhetsåret.
Julfest Julfesten är en av Nationens mer traditionsbundna fester, där julgröten invigs och självaste tomten tittar in. Har man varit snäll kanske man belönas? Den pinfärska styrelsen för infallande år brukar även ge sig till känna.
Slaktgasque Årets sista egentliga NN-fest; en sitz i lite snitsigare anda: coctaildressen och kostymen är vad som gäller.
Här slaktas även årets svin: den nylänning som utmärkt sig och sina festvanor under det gångna året!
NyläNNingen 4