Övriga förtroendeuppdrag och utskott/kommittéer

Att vara funktionär i NN lönar sig verkligen! Du lär känna många nya människor och du lär känna NN bättre! Har du funderat på att någongång i framtiden ställa upp i styrelsen är det en bra start att börja med att vara funktionär. Det passar även jätte bra om du aldrig vill gå med i styrelsen utan annars bara vara aktiv. Alla aktiva och nyvalda funktionärer blir inbjudna til Funkkisen (=funktionärsbytarsitz) som ordnas i januari. Största delen av funktionärerna väljs på årsmötet. Det är bara att dyka upp då och säga att du vill komma med.Frågor? -> nn@abo.fi ger dig svar!

ÖVRIGA FÖRTROENDEUPPDRAG:

Verksamhetsgranskarna granskar nationens verksamhet  De är två till antalet och är verksamma främst i samband med genomgång av bokföringen på revisionsmötet och de bör ha de grundläggande bokföringskoncepten under kontroll.

Arkivarien är ansvarig för att sortera material som ska sparas för kommande generationer. Det är allt mellan protokoll och post. Avgående kurator brukar väljas till arkivarie.

Idrottsministern ordnar olika idrottsevenemang åt medlemmarna. Det kan vara fråga om att samla ihop ett lag till volleyboll turneringen eller att ordna med sportaktiviteter såsom ishockey, squash och fotboll åt motionsivriga medlemmar. Idrottsministern brukar väljas av vårmötet.

Kulturministern ser till att nylänningarna tar del av kulturella aktiviteter. Det är allt mellan teaterbesök till vinprovning till museibesök.

Webmastern är den som underhåller nationens hemsida och ska hjälpa styrelsen att utveckla den.

Hovfotografen har den viktiga uppgiften att föreviga alla de fantastiska minnen som bildas på NN:s evenemang. Man får gå på alla fester och tillställningar och plåta folk. Ju fler bilder som finns, desto bättre!

Sångledarna leder sången på alla sitzer. De kan alla sånger i sångboken och lite till och har en förmåga att hela tiden ha kontroll över läget. De väljs 2 sångledare och 2 vice sångledare. Det blir en hel del sångledande under året eftersom NN ordnar många sitzer.

UTSKOTT OCH KOMMITTÉER:

Samkvämsutskottet är klubbisens och värdinnans närmaste vän. Det är samkvämet som hjälper till att ordna sitzerna. Hjälp med dukning, servering och städningen efter sitzen behövs. Det är supper roligt att jobba sitz och man lär känna många nya människor. Dessutom ser man allt och kommer ihåg allt som hände på en sitz, vilket brukar vara ganska roligt efteråt. Samkvämet brukar själva festa loss under samkvämskvällar som klubbisen och värdinnan ordnar. Det är minst 4 medlemmar i Samkvämet.

Programutskottet planerar program som ska underhålla nylänningarna under årets lopp. Det kan vara i forma av program till sitzer eller nationskvällar och annat program som NN skulle kunna tänkas ordna åt sina medlemmar. Består av en sammankallare (oftast sekreteraren) samt minst 4 övriga medlemmar.

Hembygdsutskottet ska upprätthålla kontakten till hembygden, dvs. Nyland. Utskottet hjälper till att ordna somarträffen i augusti och ska även hjälpa med abi-mässan. Hembygdsutskottet har hjälpt till med att presentera NN och ÅA i de nyländska gymnasierna och att guida och sitta nattvakt under abi-mässan. Prokurator fungerar som sammankallare.

PR-utskottet är med andra ord medlemstidningen NyläNNingens redaktion. PR-utskottet hjälper PR-chefen med texter till tidningen. Man behöver inte vara en stjärnreporter och tidningens innehåll bestäms på möte med resten av utskottet. Bara du tycker om att skriva kommer du att trivas bra. Utskottet består av minst 4 andra medlemmar förutöver PR-chefen.

Layoutgruppen hjälper till med att fixa NyläNNingens layout. Det brukar ta en vecka att göra layouten och då kan man komma till kansliet under den veckan när man har tid. Utksottet består av PR-chefen och minst två andra medlemmar.

Årsfestkommittéen hjälper Årsfestmarsalken att ordna årets höjdpunkt, dvs. Årsfesten i mars. Det är mycket arbete som krävs speciellt under månaderna januari, februari och mars. Är du en arbetsmyra kommer du att passa bra in här. Det ska sökas understöd och i årsfestveckan ska det ordnas  dagsprogram för NN:s vänföreningar, fredagssitz, solenn akt och cocktailparty, årsfestbankett med årsfestttalare och nachspiel. Det är NN:s största och viktigaste fest under hela året. Utksottet består av årsfestmarsalken (sammankallare), skattisen, klubbisen, värdinnan och 3-5 övriga medlemmar.

Stipendiekommittéen utser vem som ska få nationens förtjänsttecken, vilka delas ut på årsfesten. Det är frågan om kurator Björn Helenius kamratskapspris och nationens högsta förtjänsttecken Åran. Kommittén består av inspektor samt fyra medlemmar varav en bör vara innehavare av nationens Åra.

Valkommittéen består av föregående års styrelse. De utser personen som ska får nationens gulisstipendium på årsfesten i mars.

Historikkommittéen skriver nationens första historik som ska ges ut till jubileumsåret 2016!