Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Bli Medlem!

Vad roligt att just DU vill bli medlem i NN!

NN87_Bankett_FNM_130323-97
-

  • Som medlem i Nyländska Nationen får du delta billigare i våra evenemang.
  • Du får nationens medlemstidning NyläNNingen några gånger om året.
  • Information om alla Nyländska Nationens evenemang och händelser per mail.
  • Som medlem har man möjlighet att åka och hälsa på våra vännationer och träffa
    dem när de är på besök.
  • Rätt att aktivera dig inom nationen som funktionär eller styrelsemedlem.
  • Delta i nationsmöten och påverka föreningens verksamhet och framtid!

För att bli medlem, fyll i medlemskapsblanketten som du hittar längre ner och betala den rätta summan! Så, nu är du medlem i NN!

Läs nations guiden för mera information om nationen!


Är du redan utexaminerad? Då finns det även ett alumnimedlemskap som du kan gå med i!  Detta kostar 50€ och är ett evigt medlemskap!

Priser

Här är våra olika priser beroende på medlemskap.

Medlemskap Pris
1 Års Medlemskap 10€
3 Års Medlemskap 24€
Gulispaket 20€
Alumnimedlemskap 50€

Gulispaketet kostar 20€ och innehåller vårt gulispass, sångbok, 1 års medlemskap och två halarmärken.
(Man får absolut köpa Gulispaketet även om du inte är gulis längre.)

Betalning

Betalningen sker antingen på konto eller på mobilepay.

Mobilepay nummret för NN är: 85914

I meddelandet skriv ditt namn och vad du betalar för!

För betalning in på konto följ anvisningarna nedan.

Betalningsinformation
Kontonummer FI57 6601 0001 0422 66
BIC AABAFI22
Mottagare NN vid Åbo Akademi r.f.
Referensnummer 1 Års Medlemskap 0120207
Referensnummer 3 Års Medlemskap 0320201
Referensnummer gulispaket 2020211
Referensnummer alumnimedlemskap 290620216