Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Funktionärer & Uppgifter

Styrelsen

 • Ronja Fast (Kurator)
 • Ida Puskala (Prokurator)
 • Jacob Österman (Skattmästare)
 • Linn Hyttinen (Sekreterare)
 • Elin Eklöf (Värdinna)
 • Patricia Ståhlberg (Klubbhövding)
 • Oliver Söderström (Programchef)
 • Julia Berlin (PR-chef)

Jämlikhetsansvarig

 • Ida Puskala

Miljöansvarig

 • Patricia Ståhlberg

Versamhetsgranskare

 • Rebecca Bergholm
 • Harri Valo

Verksamhetsgranskare suppleanter

 • Henrik Ståhl
 • Sebastian Sandström

Arkivarie

 • Carina Horsma

Chefredaktör

 • Emilia Sundström och Wilma Lindholm

De Äldres Råd

 • Ines Latvala
 • Henrik Ståhl
 • Felix Räykkylä
 • Mats Rosenqvist
 • Emilie Nordström

Ekonomiutskottet

 • Jacob Österman (sammankallare)
 • Rasmus Österlund
 • Linda-Maria Frantz
 • Sara Palmgren
 • Simon Hansson
 • Kristoffer Bång

Förtjänstkommitté

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Henrik Ståhl
 • Rasmus Österlund
 • Rebecca Bergholm
 • Alexandra Grandell

Hedersmedlemskommitteé

 • Inspektor Linnéa Henriksson
 • Kurator Ronja Fast
 • Sebastian Stjernvall
 • Henrik Ståhl
 • Felix Räykkylä
 • Miika Alhopuro

Medlemsutskottet:

 • Ida Puskala (sammankallare)
 • Anni Lappalainen
 • Linnea Lans
 • Emma Nordlund
 • Karin Holmberg
 • Ella Lindqvist
 • Fredrik Blomquist

Representationsutskottet:

 • Ronja Fast (sammankallare)
 • Emilie Nordström
 • Carina horsma
 • Julia Huovinen
 • Emelie Suni
 • Rasmus Österlund
 • Linda-Maria Frantz
 • Jenny Ek
 • William Lindholm
 • Ines Latvala
 • Emma Nordlund
 • Sara Palmgren
 • Alexandra Grandell
 • Emilia Sundström
 • Simon Hansson
 • Jessica Lehtinen

Programutskottet:

 • Oliver Söderström (sammankallare)
 • Julia Huovinen
 • Helena Honkanen
 • Jessica Lehtinen
 • Alexandra Grandell
 • Aron Granholm
 • Linus Kärnä

(Inom Programutskottet utses det också en kulturansvarig, idrottsansvarig, hembygdsansvarig samt en fanvakt)

PR-Utskottet:

 • Julia Berlin (sammankallare)
 • Linda-Maria Franz
 • Emilia Sundström
 • Catharina Flythström

Sångledare

 • Ines Latvala
 • Carina Horsma
 • Henrik Ståhl
 • Samuel Berg
 • Jenny Ek

Webbansvariga

 • William Lindholm

Samkvämsutskottet:

 • Elin Eklöf och Patricia Ståhlberg (sammankallare)
 • Emilie Suni
 • Rasmus Österlund
 • Jessica Lehtinen
 • Emilia Laaksonen
 • Jenny Ek
 • Emilia Lindberg
 • Anna Lillman
 • Julia Stenhammar
 • Ella Lindqvist
 • Samuel Berg

Redaktionen

 • Emilia Sundström och Wilma Lindholm (sammankallare)
 • Carina Horsma
 • Rebecca Bergholm
 • Catharina Flythström
 • Ines Latvala
 • Emilie Jäntti
 • Karin Holmberg
 • Mats Rosenqvist

Hovfotograf

Väljs av ÅFK

Årsfestmarskalk(NN88)

 • Carina Horsma och Alexandra Grandell

Årsfestkommitté

 • Carina Horsma och Alexandra Grandell (sammankallare)
 • Patricia Ståhlberg
 • Elin Eklöf
 • Jacob Österman
 • Emma Nordlund
 • Emilia Sundström
 • Emilia Laaksonen
 • Jessica Lehtinen
 • Anna Lillman
 • Stella Karlberg
 • Rasmus Österlund

Funktionärernas uppgifter (för verksamhetsåret 2023)

Styrelsen, som bär det yttersta ansvaret för nationen, och planerar verksamheten, ansvarar för budget och pengar, håller nationsmöten mm, och funktionärer, som hjälper styrelsen att hålla kugghjulen rullande. Och det är inte bara några kugghjul som skall passa. Låt oss göra en djupdykning i det finslipade nyländska urverket.

Verksamhetsgranskare granskar nationens verksamhet och kallades tidigare revisorer. De är två till antalet och är verksamma främst i samband med genomgång av bokföringen i slutet av året och de bör väl i alla fall ha de grundläggande bokföringskoncepten i handsken. Suppleanterna tar vid ifall ordinarie verksamhetsgranskarna inte kan fortsätta sin uppgift.

Arkivarien sköter om nationens arkiv som är beläget i Åbo Akademis arkiv. Allt informativt material som produceras av nationens styrelse och funktionärer under året som kan vara till nytta för de kommande generationer. 

Chefredaktör fungerar som chefredaktör för nationens medlemstidning NyläNNingen och bloggeNN samt gulnäbbspublikationer. Chefredaktören är sammankallare för redaktionen. Chefredaktörens vardag går ut på att hitta på innehåll till artiklar, fotografera till artiklarna, nakkitera folk till att skriva, layouta och föra till tryckeriet samt sköta om utdelningen. 

De Äldres Råd är ett rådgivande organ som vid behov hjälper och understöder styrelsemedlemmar och nationen i frågor och ärenden angående nationens planer och verksamhet där ett bredare perspektiv behövs. I de äldres råd sitter medlemmar som är mycket bekanta med nationens verksamhet.

Ekonomiutskottet sköter förvaltningen av nationens ekonomiska ärenden och ekonomisk planering i samråd med skattmästaren samt assisterar skattmästaren i ekonomiska frågor. Utskottet framlägger sina förslag till nationsmöte. Inom utskottet väljs en näringslivsansvarig.

 • Näringslivsansvarig upprätthåller befintliga och utforska möjliga nya samarbeten mellan näringslivet och nationen.

Förtjänstkommittén ser till att duktiga nationsaktiva får sin belöning för visat intresse och hängivenhet i nationen. Kommittén delar ut Åran, Björn Halenius Kamratskapspriset och Gulismärket.

Hedersmedlemskommittén upprätthålla en lista på nationens före detta medlemmar som gett allt och lite mera åt nationen som kunde bli hedersmedlemskandidater. Kommittén presenterar förslag på hedersmedlemskandidater till nationsmötet då det är relevant.

Medlemsutskottet är ett roligt och mångsidigt utskott som hjälper prokuratorn i rekryteringen samt aktiveringen av nya och existerande medlemmar. Medlemsutskottet är med och arrangerar gulisprogram och annat roligt med att introducera studenteranden till nationen. Inom medlemsutskottet kan man fritt använda sin fantasi, lära känna nya till nationen och ordna roliga evenemang.

Representationsutskottet hjälper till med värnandet om relationerna till Nationens vännationer och -föreningar genom att bidra med kunskap, understöd och kontakter till vännationerna och -föreningarna. Utskottets medlemmar hjälper även Årsfestmarskalken med organiserandet av logi för gäster under årsfestveckan. Utskottets medlemmar önskas vara bekanta med vännationer och representation.

Programutskottet 

PR-utskottet hjälper PR-chefen i skapandet och utvecklandet av grafik och annat material till nationens kommunikationskanaler (e-post, facebook, instagram, etc.) och uppdatering av anslagstavlorna på akademiområdet samt hjälper utveckla PR-verksamheten. Utöver det hjälper PR-utskottet i fotograferingen av nationens evenemang. Fångandet av feststämningen på bild innebär att ta olika sorters bilder, allt från porträtter till programnummer.  Det är intensivt men roligt jobb och man får fritt använda sin kreativitet i uppdraget.

Redaktionen förser Chefredaktören med brainstorming och skriverier av olika slag som sedan publiceras i nationens tidning NyläNNingen och bloggeNN. Redaktionen hjälper också Chefredaktören med att layouta NyläNNingen. Vardagen går ut på att team up med redaktionen och skapa innehåll.

Hovfotograf Måste helt enkelt vara ett kul jobb. Springa omkring och se till att alla pinsamma situationer sparas för kommande generationer (och så småningom även på denna hemsida). Största uppbådet är det vid årsfesten, men ju aktivare hovfotograf, desto roligare har ju alla medlemmar (kanske inte helt alla….)

Samkvämsutskottet. Samkvämet hjälper klubbhövdingen och värden/-innan att ordna och förverkliga fester. Utöver att hjälpa till i ordnandet, hjälpa till i matlagningen och servera under fester ordnar samkvämet något smått program eller lekar till sitzer.

Sångledare värnar för nationens sångkultur, feststämningen och leder sången på nationens fester. Är med och bekantar nya till nationen till NNs sångkultur.

Webbansvarig ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av nationens hemsida. Det innebär bl.a. programuppdateringar, säkerhetskopiering och användarhantering. Webbansvarige jobbar vid behov tillsammans med PR-chefen, PR-utskottet och andra funktionärer och utskott om det är något som behövs till websidan.

Årsfestmarskalk Sitter och drar i alla trådar då det gäller årsfesten. Ett gediget jobb minsann, men som ger en enorm mycket då man ser alla glada miner och hör jubelklang eka i årsfestsalen!! Väljs redan tidigt under hösten.

Årsfestkommitté hjälper marskalken med allt som kan tänkas höra årsfesten till. I årsfestkommittén får man vara med och söka sponsorer, planera, ordna och förverkliga årsfestveckans program. Ett underbart sätt att bekanta sig med nationen och dess fester inom en kort tid.