Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Om NN

Kärlek över fakultetsgränserna

Nyländska Nationen vid Åbo Akademi grundades år 1936 i Åbo för att man ville binda samman studeranden från hela Nyland samt nyländskt sinnade personer, oavsett vid vilken fakultet personerna studerar. Mottot för NN är ”Kärlek över fakultetsgränserna”, och att vara medlem i denna förening är ett ypperligt sätt att skapa nya kontakter utöver de man har från tidigare. Dessutom är det helt skönt att umgås med personer som inte studerar samma sak som man själv gör emellanåt. Föreningen har för tillfället nästan 500 medlemmar, och det ordnas aktivt evenemang som är öppna för alla medlemmar samt icke-medlemmar som också vill delta. Varje år ordnas det i allmänhet minst fyra nationsmöten dit man får komma och påverka föreningens verksamhet. Mindre seriösa evenemang som sitzer och nationskvällar ordnas hela tiden, så det är bara för alla att hänga med och ha roligt!


Vänföreningar

NN har flera vänföreningar både i Finland, Sverige och Schweiz. I Finland har vi Nylands Nation i Helsingfors där NN har sina rötter, och i Vasa har vi Nyländska Klubben. Vi har tre vänföreningar i Sverige, Göteborgs Nation i Uppsala, Göteborgs Nation i Lund och Värmlands Nation i Uppsala. I Bern i Schweiz har vi mansföreningen Concordia, a.k.a. Studentenverbindung Concordia Bern. Vi åker och hälsar på dessa föreningar några gånger om året, och de brukar också vara representerade på NNs årsfester och sommarträffar.


Förtjänsttecken och stipendier

I NN kan man få olika förtjänsttecken som alla delas ut på årsfesten om man har visat ett synnerligen starkt intresse för föreningen samt osjälviskt jobbat för föreningens bästa. På årsfesten delas årligen ut ett gulnäbbsmärke som skall gå åt den NN-gulis som har visat sig vara väldigt intresserad av föreningen, varit med på evenemang osv. Det delas även ut Kurator Björn Halenius Kamratskapspris varje år. man kan även bli invald till Gastarnas orden, som består främst av NNare, men också av personer som har utmärkt sig i våra vänföreningar. Det högsta förtjänsttecknet man kan få i NN är Åran. Det delas traditionsenligt ut en åra per år.