Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

Trakasseriblankett

Trakasseri anmälan

Nyändska nationens evenemang skall vara trygga för alla.

Har du upplevt trakasserier på våra evenemang/verksamhet?

Trakasserier är olämpligt beteende mot en person eller en grupp människor. Trakasserier kan vara både verbala och fysiska, och på nationen tolererar vi inget slag av trakasserier i vår verksamhet eller på våra evenemang.

Anmälan kan fyllas i anonymt, men ifall du önskar bli kontaktad av disciplinutskottet angående din anmälan kan du lämna dina kontaktuppgifter samt ditt namn i anmälan. Alla anmälningar kommer att läsas av nationens disciplinutskott som består av kurator, klubbhövding och inspektor.

*