Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

23 januari 2023

Fyll på ditt kakkutukku lager!NyläNNingar och väNNer!

Snart syns vi igen på Kåren då det blir dags för årsfest!

Årsfeskommittén samlar nu medel för att kunna förverkliga en så magisk fest som möjligt. Fyll på ditt kakkutukku-lager och understöd nationens årsfest samtidigt.

Länk till beställningsformuläret:

https://www.kakkutukku.fi/Shop/Ines-Latvala/15491633

Ett stort tack i förväg för ert understöd

Hälsar,

Årsfestkommittén 2023