Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

6 maj 2022

Pengainsamling för hedersmärken och förtjänstteckenHedersmärken-768x433
-

Nyländska Nationens insamlingsnummer för småskalig penningsamling: RA/2022/637

Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f.  ordnar en småskalig penninginsamling under tiden 1.5.2022-15.7.2022  för att ha möjlighet att anskaffa hedersmärken och förtjänsttecken åt medlemmar som aktivt arbetat för organisationen under en längre tid. 

Vi samlar in pengar för följande ändamål:

Hedersmärke+band

Kurator Björn Halenius kamratskapspris

Gulnäbbsmärket

Hedersmärke

Hedersmedlemskapet är nationens högsta utmärkelse. En hedersmedlem tilldelas ett hedersmärke som fästs på ett hedersband samt ett diplom. Hedersmärken och band delas ut vart femte år på nationens årsfest.

Kurator Björn Halenius kamratskapspris

Kurator Björn Halenius Kamratskapspris tilldelas till en nationsmedlem och god kamrat som befrämjat kamratskapen nationsmedlemmar emellan. Kamratskapspriset delas ut i form av en medalj. En utmärkelse delas ut varje år på nationens årsfest.

Gulnäbbsmärket

Gulnäbbsmärket tilldelas en medlem som visat stort intresse för nationen och aktivt deltagit i nationens verksamhet under sitt första studieår. Gulnäbbsmärket delas ut i form av en pins. Utmärkelsen delas ut varje år på nationens årsfest.

Nationens mål är att samla in 2000€ för detta ändamål. Det primära användningsändamålet för insamlingen  är anskaffning av hedersmärken och förtjänsttecken åt medlemmar som aktivt arbetat för organisationen under en längre tid. Om de insamlade medlen överskrider kostnaderna för det primära ändamålet så kommer resterande medel att användas för ett sekundärt ändamål. Som sekundärt ändamål kommer nationen att arrangera ett allmänbildande hembygdsbesök för nationens medlemmar.

Utdelningen av hedersmärken och förtjänsttecken är något som NN värderar väldigt högt.  Det är en viktig tradition samt sätt för NN att visa uppskattning för medlemmar som gjort ett gott och betydelsefullt arbete för nationen. Vi hoppas att just du vill vara med och påverka denna fina tradition! För att ha möjlighet att anskaffa hedersmärken och förtjänsttecken behöver vi lite hjälp på traven. Det är här ni fina medlemmar, tidigare aktiva och viktiga personer för nationen kommer in i bilden! För att hjälpa oss med anskaffningen av hedersmärken och förtjänsttecken kan ni bidra med en valfri summa. Vi vill påpeka att vi tar emot även små summor med öppna armar. Redan en summa på 5€ hjälper oss mycket! För att donera betalar ni in en valfri summa till NN:s konto.

Kontaktuppgifter:

Om ni har frågor gällande insamlingen kan ni kontakta skattmästare Sara Palmgren eller skicka e-mail till NN:s e-post.

Sara Palmgren, Skattmästare

sara.palmgren@abo.fi

NN:s e-post : nn@abo.fi