Website Image

NYLÄNDSKA NATIONEN

Kärlek över fakultetsgränserna

19 december 2023

Tack för verksamhetsår 2023!

Website Image

Vi stysse 2023 vill tacka er alla medlemmar och funktionärer som har varit med på våra evenemang och aktiva på olika sätt detta verksamhetsår! Tack för alla som har umgåtts, festat och härjat med oss på diverse evenemang och stöttat nationen på alla sätt möjliga och spridit vår kärlek i alla fakultet och även andra länder! Nationen fortsätter att växa och det är tack vare er fina medlemmar. Utan er skulle nationen vara inget.

I år har vi gjort många viktiga förnyelser i nationen och vi hoppas att detta kommer att leda Nyländska Nationen vidare mot en fortsatt blomstrande framtid. Vi hoppas att ni har njutit av allting lika mycket som vi. Stysse 2023 tackar och bockar för sig, oss kommer ni se härja på nationens evenemang nästa år!

Vi önskar er alla också en god jul och gott nytt år!

- Med kärlek, styrelse 2023💙💛